Péče o kvalitu

Spokojenost zákazníků s termínem dodávky a její kvalitou považujeme za prvořadý předpoklad následného získání dalších zakázek.

Během procesu výroby, zkoušení materiálů i expedici používáme jen kvalitní a kalibrovaná měřidla a prostředky, jejichž vyhovující technický stav je průběžně udržován a vylepšován.

Zajišťování kvality v organizaci je certifikováno dle ČSN EN ISO 9001:2016, certifikát ke stažení zde.

Vstupní materiály jsou nakupovány výhradně od válcoven certifikovaných podle DIN EN ISO 9001:2016, případně i VDA 6, část 1. Vlastní systém kontroly kvality splňuje požadavky ISO 9001. Výsledky mechanických zkoušek jsou kontrolovány vlastní laboratoří, výsledná kvalita je vyhodnocována permanentně a případné připomínky odběratelů jsou řešeny neprodleně.

K vysokému standardu kvality řadíme též odbornou komunikaci s našimi partnery a poradenství v aktuální problematice oboru.

Naše provozovna je vybavena optickým spektrometrem, s jehož pomocí zjišťujeme a našim zákazníkům deklarujeme chemické složení ocelí – jmenovitě procentuální hmotnostní množství těchto prvků v Fe: C, P, S, Si, Mn, Al, Cr, Ni, Ti, Nb, Mo, V a dalších.

Dále jsme vybaveni laboratorním zařízením na tahovou zkoušku s řízeným průběhem a záznamem měřených dat a mikroskopem pro metalografická i makroskopická pozorování vzorků ocelí, výbrusů, nebo celých výrobků.

Díky těmto prostředkům jsme sami schopni odborně a přesně kontrolovat jak naše suroviny, tak vaše finální výrobky. Zkoušky, které sami neumíme, umíme zajistit u našich partnerů. Více v sekci Zkoušení materiálů.

certifikát