Ocel korozivzdorná

Nerezové oceli jsou oceli vysoce legované se zvýšenou odolností vůči chemické i elektrochemické korozi. Hlavní legury jsou chrom 12-30 %, nikl až do 30 % a mangan do 24 %.  Korozivzdorné oceli lze podle chemického složení rozdělit do čtyř hlavních skupin: austenitické, martenzitické, feritické a austeniticko-feritické oceli.

TABULKY VLASTNOSTÍ

Austenitické korozivzdorné oceli

Obvykle obsahují méně než 0,10 % uhlíku, 16–22 % chrómu, 8–40 % niklu, 0–5 % molybdenu, případně dusík, titan, niob, měď nebo křemík. Austenitické se nazývají podle austenitické struktury, kterou dosahují za normální teploty i za teplot pod bodem mrazu. Austenitickou strukturu zajišťuje dostatek tzv. austenito­tvorných prvků, např. nikl, mangan, uhlík a dusík.

Mají nízkou mez kluzu 230–300 MPa, ale vysokou houževnatost až 240 J.cm2 při -196 °C a tažnost 45–65 %, díky které jsou vhodné ke tváření za studena, po kterém lze dosáhnout meze kluzu 510–960 MPa avšak při odpovídajícím snížení tažnosti na 25–8 %.

Tyto oceli jsou nemagnetické a často se používají v potravinářském průmyslu, kde se výrobky z nich vyrobené často označují 18–8 resp. 18–10.

Martenzitická korozivzdorná ocel

S obsahem chrómu od 12 do 18 % a až 1,5 % uhlíku je schopna zakalení z austenitizační teploty. Chróm jako feritotvorný prvek také snižuje kri­tickou rychlost ochlazování při anizotropickém rozpadu austenitu, tzn. že dochází k zakalení i na vzduchu. Oceli lze po kalení i vyžíhat mezi 600–750 °C pro získání feritické struktury s karbidy. Pokud není požadována houževnatost nebo tažnost (např. u chirurgických nástrojů, nebo holicích čepelek), lze dosáhnout zušlechťováním (kalením a popouštěním) až 2 000 MPa pevnosti v tahu. Oceli mohou být také precipitačně vytvrzené a zpevněné legováním mědí, titanem, niobem, hliníkem nebo molybdenem při obsahu uhlíku do 0,1 %. Martenzitické oceli jsou feromagnetické.

Feritické korozivzdorné oceli

Feritické korozivzdorné oceli se vyznačují strukturou feritu α i při teplotách běžného tepelného zpracování v intervalu 750 do 900 °C, nedosáhnou přeměny na austenit, a proto nejsou schopné zakalení na martenzitickou strukturu. Takového chování lze získat při obsahu chrómu od 17 do 26 %. Protože rozpustnost uhlíku ve feritu je nižší než v austenitu, uhlík není v přesycené martenzitické formě, ale je vylučován ve formě karbidů chrómu typu Cr23C6, chróm navíc tvoří i nitridy Cr2N.

Austeniticko-feritické korozivzdorné oceli

Austeniticko-feritické korozivzdorné oceli mají ve své struktuře podíl jak fáze austenitu, tak i feritu δ, kterého se může vyskytovat v objemu 30 až 50 %. Podíl feritu je závislý na přítomnosti feritotvorných a austenitotvorných prvků.

Dvoufázová směs umožňuje vytvoření jemnějšího zrna v obou fázích. Vytvořením takové dvoufázové oceli – často také označované jako duplexní ocel – lze dosáhnout vyšší mezi kluzu zhruba 400–500 MPa, dobré svařitelnosti, dostatečné houževnatosti (horší než u austenitických a lepší než u feritických ocelí) a zvýšení odolnosti nejenom vůči korozi pod napětím. Při podílu feritu mezi 40 a 50 % lze získat optimální mechanické vlastnosti jak z hlediska pevnosti tak i houževnatosti.

Naše VÝHODY

Page 1Created with Sketch.

ATESTY

Námi dodávané materiály jsou
deklarovány atestem.
Group 12Created with Sketch.

Dodržování termínů

Zajištěno díky vlastnímu
skladovému hospodářství surovin.

Group 14Created with Sketch.

20 let zkušeností

Máme dlouholetou tradici
v našem oboru.

Group 16Created with Sketch.

ISO

Zajišťování kvality v organizaci je
certifikováno dle ISO 9001:2000.