Provedení a balení

Materiál dodáváme ve 3 základních provedeních. Ve svitcích, v pruzích a v přesných přístřizích.

Každé provedení může mít několik různých provedení balení. Mezní hmotnost a velikost balení je předmětem vzájemné dohody, dle vašich manipulačních a skladovacích možností. Naše limitní možnosti najdete v sekci Příjem a expedice.

Palety prodáváme a vykupujeme za stejnou paušální cenu, nebo účtujeme brutto za netto, dle vzájemné dohody.

Všechna provedení i balení mohou být zabalena do smršťovací fólie. Dřevo používáme dostatečně vyschlé – může přijít do přímého styku s materiálem, popř. může být od materiálu oddělené plastem.

Standardně všechny oceli, které to vyžadují, dostatečně olejujeme, kvalitním konzervačním olejem. Technický list konzervačního oleje předložíme na vyžádání. Množství oleje může být na přání upraveno. Jsou-li materiály vhodně skladovány, nepodléhají korozi mnoho let. Kvalitní olej také snižuje opotřebení nástrojů a přípravků obecně, které přicházejí do styku s materiálem. Umíme rovněž dodávat speciální vysoce účinné lisovací a tvářecí oleje a to i v malém množství.

svitky dodáváme

A. Naležato na dřevěném podkladu nejběžnější a nejstabilnější (oddělené dřevěnými                 proklady)
   I. Na EUR paletě – vhodné jen pro velmi malé svitky – max. vnější průměr 600 mm
   II. Na dřevěném kříži – pro všechny velikosti, kříž pevný, výška spodního trámku 100 mm,           délky trámků 600 – 1200 mm
   III. Na vaší vlastní speciální paletě – nevýhoda nutného svozu

B. Nastojato v dřevěném korýtku – vhodné jen pro malé a dostatečně široké svitky

pruhy dodáváme

A. Na EUR paletě – jen do délky pruhu 1200 mm

B. Na dřevěných trámcích – jen pro silnější a pevnější materiály, které se při manipulaci neprohnou

C. Na dřevěné speciální paletě – pro malé tloušťky a velké balíky

přesné přístřihy dodáváme

A. Na EUR paletě – jen do rozměru 600 x 1200 mm

B. Na speciální paletě bez boků – vhodné pro široké přístřihy nad 600 mm šíře

C. Na speciální paletě s boky – vhodné pro menší přístřihy