Hlubokotažné a konstrukční oceli válcované za studena dle ČSN

Nejpoužívanější oceli pro hluboké tažení jsou jakosti 11 300.20 až 11 321.21. Tyto oceli vynikají vysokou tažností, až 40 %, jemnozrnnou strukturou a úzkým rozptylem mechanických vlastností v průřezu pásu.  Válcováním za studena se dosahuje dalšího zpevnění při ztrátě elasticity. Dochází tedy ke zvyšování mezí kluzu i pevnosti, kdy se mez kluzu přibližuje mezi pevnosti a tažnost rapidně klesá. Stupně zpevnění se dle českých norem označují .22 až .25

Konstrukční oceli jsou pak značky 11 343.20 až 11 523.21.

Oceli válcované  za  studena jsou vhodné pro všechny druhy povrchových úprav, nejčastěji nanášením kovových či nekovových povlaků.  Uplatnění mají na všechny druhy výrobků s pevností max. cca 750 MPa (bez tepelného zpracování). Rozměrová norma pro studené materiály je dle ČSN 42 5350.

Protože u zpevněných stavů je mez kluzu velmi blízko mezi pevnosti a její přesné odhalení silně závisí na rychlosti deformace norma ČSN ji na rozdíl od norem EN správně neuvádí.

Ocel uhlíková válcovaná za studena dle ČSN

Tyto oceli nacházejí uplatnění všude tam, kde se vyžaduje vysokých pevností nebo nejvyšších pevností (po tepelném zpracování), a to až do 2000 MPa. Tyto oceli nově označované písmenem C, dříve dle ČSN třídou 12 mohou být dodávány jak ve stavu lehce převálcovaném nebo válcováním zpevněném, tak kaleném a popuštěném. Při kalení je obvykle docilováno rozmezí Rm cca 200 MPa. Typickým výrobkem jsou různé pružiny, speciální podložky a těsnění, ventily apod.

Naše VÝHODY

Page 1Created with Sketch.

ATESTY

Námi dodávané materiály jsou
deklarovány atestem.
Group 12Created with Sketch.

Dodržování termínů

Zajištěno díky vlastnímu
skladovému hospodářství surovin.

Group 14Created with Sketch.

20 let zkušeností

Máme dlouholetou tradici
v našem oboru.

Group 16Created with Sketch.

ISO

Zajišťování kvality v organizaci je
certifikováno dle ISO 9001:2000.