Dodávané rozměry

Uvedené limity jsou orientační. Mezní hodnoty je nutné vzájemně konzultovat. Rozměry a technologie mimo tyto limity jsme schopni po dohodě zajistit.

oceli válcované za tepla

Tloušťky Šířky
od 1,5 mm - do 2 mm
min. 10 mm - max. 500 mm
přes 2 mm - do 4 mm
min. 15 mm - max. 450 mm
přes 4 mm - do 6 mm
min. 20 mm - max. 450 mm

oceli válcované za studena

Tloušťky Šířky
od 0,2 mm - do 0,8 mm
min. 4 mm - max. 500 mm
přes 0,8 mm - do 1,2 mm
min. 5 mm - max. 500 mm
přes 1,2 mm - do 1,5 mm
min. 6 mm - max. 500 mm
přes 1,5 mm - do 1,6 mm
min. 7 mm - max. 500 mm
přes 1,6 mm - do 3 mm
min. 10 mm - max. 450 mm
přes 3 mm - do 4 mm
min. 15 mm - max. 450 mm

pruhy a přístřihy

Tloušťky Šířky Délky
od 0,4 mm - do 2,0 mm
min. 100 mm - max. 1500 mm
min. 100 mm -max. 3500 mm
Od 0,7 mm - do 5,0 mm
min. 10 mm - max. 130 mm
min. 200 mm - max. 3500 mm
přes 2,0 mm - do 5,0 mm
min. 130 mm - max. 600 mm
min. 500 mm - max. 3500 mm

Uhlíkové a korozivzdorné oceli

Vč. tl. 0,1 mm