Arondování hran

Parametry vstupního svitku

 • Tloušťka pásu: od 0,4 mm do 3 mm
 • Šířka pásu: od 8 mm do 100 mm (v závislosti na tloušťce)
 • Vnitřní průměr svitku: od 250 mm do 600 mm
 • Max. vnější průměr svitku: 1800 mm

Možnosti arondování

 • Odstranění otřepu vzniklého střiháním
 • Zakulacení hrany do rádiusu téměř rovnému tloušťce pásu, nebo jen mírné zakulacení hrany
 • Úprava pásu proti pořezání při ruční manipulaci
 • Vhodné na vázací pásku
 • Možno využít k opravě šířkové tolerance pásu
 • Rychlost linky: 30 m/min nebo 0 – 70 m/min (podle zařízení)

Parametry výstupních arondovaných svitků

 • Vnitřní průměr svitku:
  400 mm, 508 mm
  250 mm, 286 mm, 300 mm (do toušťky 0,5 mm)
 • Max. vnější průměr svitku: 1200 mm
 • Detailní provedení balení: sekce provedení.