Oceli válcované za studena - dle en

Konstrukční a hlubokotažné oceli

Nejpoužívanější oceli pro hluboké tažení jsou jakosti DC01 až DC06. Tyto oceli vynikají vysokou tažností, až 40 %, jemnozrnnou strukturou a úzkým rozptylem mechanických vlastností v průřezu pásu.  Válcováním za studena se dosahuje dalšího zpevnění při ztrátě elasticity. Dochází tedy ke zvyšování mezí kluzu i pevnosti, kdy se mez kluzu přibližuje mezi pevnosti a tažnost rapidně klesá. Stupně zpevnění se dle evropských norem označují C290, C340, C390, C490 atd. Legováním oceli manganem, křemíkem a tzv. mikrolegurami (zejména titanem, molybdenem, niobem  a vanadem) vznikají tzv. mikrolegované oceli – nejčastěji označované HCxxxLA (Low Alloy). Oceli vynikají vyšší mezí kluzu a pevností za stále skvělé tažnosti.

Oceli válcované  za  studena jsou vhodné pro všechny druhy povrchových úprav, nejčastěji nanášením kovových či nekovových povlaků.  Uplatnění mají na všechny druhy výrobků s pevností max. cca 750 MPa (bez tepelného zpracování). Rozměrové normy pro studené materiály jsou dvě, aplikované dle šíře, ve které byl svitek naposledy válcován (do a nad 600 mm).

Ocel uhlíková válcovaná za studena

Tyto oceli nacházejí uplatnění všude tam, kde se vyžaduje vysokých pevností nebo nejvyšších pevností (po tepelném zpracování), a to až do 2000 MPa. Tyto oceli nově označované písmenem C, dříve dle ČSN třídou 12 mohou být dodávány jak ve stavu lehce převálcovaném nebo válcováním zpevněném, tak kaleném a popuštěném.

Při kalení je obvykle docilováno rozmezí Rm cca 200 MPa. Typickým výrobkem jsou různé pružiny, speciální podložky a těsnění, ventily apod.

 

TABULKY VLASTNOSTÍ

Ocel pozinkovaná válcovaná za studena

Vychází z ocelí válcovaných za studena a je opatřena zinkovým povlakem. Pokovení může být žárové nebo elektrolytické. Při objednání nutno uvést tloušťku požadovaného povlaku. Tyto povlakované oceli mají vlastní rozměrové normy.

Naše VÝHODY

Page 1Created with Sketch.

ATESTY

Námi dodávané materiály jsou
deklarovány atestem.
Group 12Created with Sketch.

Dodržování termínů

Zajištěno díky vlastnímu
skladovému hospodářství surovin.

Group 14Created with Sketch.

20 let zkušeností

Máme dlouholetou tradici
v našem oboru.

Group 16Created with Sketch.

ISO

Zajišťování kvality v organizaci je
certifikováno dle ISO 9001:2000.